Dakloosheid neemt toe

Wij schrokken van het laatste nieuws over daklozen: Nederland telt steeds meer daklozen. Vorig jaar waren er in Nederland ongeveer 31.000 mensen die geen vaste plek hebben om te wonen, 13.000 meer dan in 2009. Een toename van 74% in 6 jaar tijd.

Allochtone Nederlanders
Voor het aantal allochtone zwervers neemt toe. Dat is niet verrassend als je kijkt naar de situatie van allochtone Nederlanders. Onder hen is meer werkloosheid en armoede dan onder autochtonen. Als ze werk hebben zijn het vaak banen die slechter betalen. Ook is hun sociale vangnet vaak kleiner. Als ze dan werkloos raken vangt niemand ze op.

Situatie in Utrecht
Utrecht kent ook een toename in daklozen. Op dit moment staan er 400 mensen op de wachtlijst voor de maatschappelijke opvang waaronder minimaal 30 gezinnen. Dat is veel meer dan normaal.

Utrecht 100% thuis
De Gemeente Utrecht besteedt veel zorg aan daklozen sinds in 2010 bleek dat er relatief veel mensen op straat leefden in de stad. De Gemeente stelde het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang die 3 speerpunten kent: – voorkom dat mensen dakloos raken – brengen mensen die nu nog dakloos zijn in de opvang – zorg dat mensen die nu gebruik maken van opvang weer mee gaan doen. Ook nu zijn gesprekken gaande hoe om te gaan met de toename van het aantal daklozen. De gemeente werkt daarin samen met instellingen.

Wat jij kunt doen
Er zijn dus meer daklozen in Nederland. Waarschijnlijk ook meer die je aanspreken voor wat geld voor een slaapplek of wat eten. GiveMeShelter is er jammer genoeg nog niet, maar als je aangesproken wordt: maak een praatje, koop een koffie of een broodje en laat de dakloze zich weer even mens voelen.

Liefs, Tanja & Kristy

Bronnen die wij gebruikten: